หน้าแรก | งานวิชาการ | นโยบายและแผนงาน | งบประมาณ | บุคลากร | กิจกรรม
       
เมนูหลัก
 
หน้าแรก
ความเป็นมา
บทบาทหน้าที่
วัตถุประสงค์
แผ่นพับแนะนำ
แผนที่การเดินทาง
บริจาคช่วยเด็ก
แบบตัวอย่างเอกสาร
เวบไซน์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
   
 
โรคของเด็กเจ็บป่วย
 
โรคเบาหวาน
โรคโลหิตจาง

โรคมะเร็งเม็ดเลือด ขาว

โรคหัวใจ
โรคอุจจาระร่วง
โรคติดเชื้อ (HIV)
โรคติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะ(กรวยไตอักเสบ)
โรคไตเนโฟรติค
โรคธาลัสซีเมีย
โรคเอสแอลอี(SLE)
โรคฮีโมฟีเลีย
 
   
 
 
 
 
 
 
  

ความหมาย ฮีโมฟีเลีย ภาวะเลือดออกง่าย เป็นโรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด ทำให้เลือดออกง่ายและหยุดยาก ซึ่งจะเป็นมาแต่กำเนิด  

1. อาการ มีเลือดออกเป็นจ้ำใหญ่หรือก้อนนูน มีภาวะเลือดออกนาน และหยุดยาก

2. การปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคฮีโมฟีเลีย
  1. ควรหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกหรืออุบัติเหตุต่างๆ
  2. ควรทราบหมู่เลือดของตนเองและต้องมีบัตรประจำตัวแสดงโรคฮีโมฟีเลีย พกติดตัวไว้เผื่อประสบอุบัติเหตุหรือมีเลือดออก จะได้รับความช่วยเหลือที่ถูกต้องและทันท่วงที
  3. ควรออกกำลังกายทุกวัน และกีฬาที่เหมาะสม คือ กีฬาที่ไม่มีการกระทบกระแทกรุนแรงเช่น ว่ายน้ำ เดินเร็ว
  4. ห้ามใช้ยาแอสไพริน เพราะจะทำให้เลือดออกได้ง่ายขึ้น
  5. ควรหลีกเลี่ยงหรือลดของหวาน เช่น น้ำอัดลม ลูกอม
  6. ควรหลีกเลี่ยงอาหารสำเร็จรูปที่มีไขมันสูง
  7. ควรรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงและไขมันต่ำ

 
 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับวิชาการ
 
แบบเรียน CAI
ความบกพร่องทางการเห็น
ความบกพร่องทางการได้ยิน
ความบกพร่องทางสติปัญญา
ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
ความบกพร่องทางการพูดและภาษา
ความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
ความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ
ออทิสติก
พิการซ้ำซ้อน
 
 
   

กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
 
กิจกรรมบำบัด
กายภาพบำบัด
ดนตรีบำบัด
ศิลปะบำบัด
 
 
 
   
 
รายวิชาและเว็บไซน์เกี่ยวข้อง
 
คณิตศาสตร์=>
ภาษาไทย=>
ภาษาต่างประเทศ=>
วิทยาศาสตร์=>
การงานอาชีพและ         เทคโนโลยีสารสนเทศ=>
ศิลปะ=>
สุขศึกษาและพละศึกษา=>

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม=>

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก=>

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ=่>

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี=>

 
 
   
 
หน่วยงานราชการ
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จังหวัดชลบุรี
สพท.ชบ.เขต 1
สพท.ชบ.เขต 2
สพท.ชบ.เขต 3
ตำรวจภูธร จังหวัดชลบุรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 
 
 

 

 
 

 

               
 
     
   
 
 
 

โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลชลบุรี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
69 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000


โทรศัพท์ 0-3893-2237
สำนักงานกุมารเวชกรรม 0-3893-2277 - 8

โทรสาร
0-3893-2275

อีเมล์: ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลชลบุรี // E-mail:chronichildchon@hotmail.com WebMaster:kwanny14@hotmail.com