ติดต่อสอบถาม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
701 หมู่ 3 ถนนประโยชน์เนื่องจำนงค์9 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

เบอร์โทรศัพท์
0-3820-2000
08-0646-9002
08-1589-0717

โทรสาร 0-3820-2000 ต่อ 103

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
secchon12