แนะนำศูนย์
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างขอบข่ายงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคลากร
สื่ออุปกรณ์คนพิการ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
   สาขาภาคตะวันออก

ศูนย์สาขาบ่อทอง
ศูนย์สาขาสัตหีบ
บริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็ก
ติดต่อเรา
สมัครงาน
เว็ปไซต์เก่า

ข้อมูลเด็กพิการ

พื้นที่ให้บริการ
ศูนย์ประจำจังหวัดระยอง
ศูนย์ประจำจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ประจำจังหวัดตราด
ศูนย์ประจำจังหวัดนครนายก
ศูนย์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ประจำจังหวัดสระแก้ว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 2
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11
ส่วนกลาง
กิจกรรม ( ทั้งหมด )
เลือกตามกลุ่มงาน : << เลือกทั้งหมด >>
ศูนย์ฯ ตราด  ดูงานศูนย์ฯเขต 12 ชลบุรี ศูนย์ฯ ตราด ดูงานศูนย์ฯเขต 12 ชลบุรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด ขอศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมระดับ EI ของศูนย์ฯเขต 12 และศึกษาการดำเนินงานของศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลและห้องเรียนคู่ขนานสำหรับเด็กออทิสติก ... อ่านต่อ
กลุ่มวิชาการ (ภายนอก)
วันที่ 25-11-2010
เวลา 11.56
ร่วมงานประเพณีวิ่งควายตำบลหนองชาก ร่วมงานประเพณีวิ่งควายตำบลหนองชาก
เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 53 ที่ผ่านมาคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมงานประเพณีวิ่งควายประจำปี 2553 ตำบลหนองชาก ซึ่งได้จัดขึ้น ณ บริเวณตลาดหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ... อ่านต่อ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
วันที่ 08-11-2010
เวลา 15.24
ร่วมงานประเพณีวิ่งควายตลาดหนองเขิน ร่วมงานประเพณีวิ่งควายตลาดหนองเขิน
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2553 คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมงานประเพณีวิ่งควายของชาวตลาดหนองเขิน ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ... อ่านต่อ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
วันที่ 02-12-2010
เวลา 13.44
ศูนย์ฯ สระแก้ว มาดูงานศูนย์ฯ เขต 12 ศูนย์ฯ สระแก้ว มาดูงานศูนย์ฯ เขต 12
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว ได้ขอศึกษาดูงานEI ศูนย์ฯ, ห้องเรียนคู่ขนาน (ออทิสติก), ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลชลบุรี, และ Best Practice โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ... อ่านต่อ
กลุ่มวิชาการ (ภายนอก)
วันที่ 02-11-2010
เวลา 10.33
ร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ ( ศูนย์สัญจร ) ร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ ( ศูนย์สัญจร )
เมื่อวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2553 คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 ( ศูนย์สัญจร ) ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ... อ่านต่อ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
วันที่ 01-11-2010
เวลา 17.49
สโมสรฟุตบอลชลบุรี  เอฟซี  บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 11.00 - 12.00 น. สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี ได้เดินทางมาบริจาคสื่อการเรียนการสอนและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ... อ่านต่อ
กลุ่มวิชาการ (ภายใน)
วันที่ 01-11-2010
เวลา 16.00
มอบห้องสมุด สื่อการเรียนการสอน ตามโครงการ “ค่ายอาสาโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง” มอบห้องสมุด สื่อการเรียนการสอน ตามโครงการ “ค่ายอาสาโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง”
เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม 2553 คณะครู บุคลากร อาสาสมัคร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว และบริษัท ปตท. จำกัดได้เดินทางไปมอบห้องสมุด สื่อการเรียนการสอน ตามโครงการ “ค่ายอาสาโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้ ... อ่านต่อ
กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ 07-02-2011
เวลา 10.43
ฝึกประสบการณ์ห้องเรียนคู่ขนาน ฝึกประสบการณ์ห้องเรียนคู่ขนาน
พาครูโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพงไปฝึกประสบการณ์ ในห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก โรงเรียนวัดนาพร้าว ... อ่านต่อ
กลุ่มวิชาการ (ภายนอก)
วันที่ 07-10-2010
เวลา 13.26
โครงการพัฒนาบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน โครงการพัฒนาบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน กิจกรรมประชุมสัมมนาเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ (พระราม ๖) กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ
กลุ่มวิชาการ (ภายนอก)
วันที่ 06-10-2010
เวลา 16.34
โครงการอบรมผู้ปกครอง และอาสาสมัครฯ โครงการอบรมผู้ปกครอง และอาสาสมัครฯ
ร่วมอบรมโครงการอบรมผู้ปกครอง และอาสาสมัครในการส่งเสริมพัฒนาการของบุคคลพิการทางการเรียนรู้ในชุมชน ณ ห้อง 11701 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ... อ่านต่อ
กลุ่มวิชาการ (ภายนอก)
วันที่ 06-10-2010
เวลา 16.21
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 ]  จำนวนทั้งหมด : 165 รายการ Back  |  Next


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
701 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร 0-3820-2000-1, 0-3820-2098 โทรสารอัตโนมัติ ต่อ 103
E-mail : choncenter12@hotmail.com or webmaster