แนะนำศูนย์
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างขอบข่ายงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคลากร
สื่ออุปกรณ์คนพิการ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
   สาขาภาคตะวันออก

ศูนย์สาขาบ่อทอง
ศูนย์สาขาสัตหีบ
บริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็ก
ติดต่อเรา
สมัครงาน
เว็ปไซต์เก่า

ข้อมูลเด็กพิการ

พื้นที่ให้บริการ
ศูนย์ประจำจังหวัดระยอง
ศูนย์ประจำจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ประจำจังหวัดตราด
ศูนย์ประจำจังหวัดนครนายก
ศูนย์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ประจำจังหวัดสระแก้ว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 2
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11
ส่วนกลาง
กิจกรรม

ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ ท้องฟ้าจำลอง

<< กิจกรรมทั้งหมด >>

          ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12  จังหวัดชลบุรี   ศูนย์ฯสาขาสัตหีบ และศูนย์ฯสาขาบ่อทองได้พาผู้ปกครองและนักเรียนพิการไปทัศนศึกษา ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ ท้องฟ้าจำลอง แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม  พ.ศ. 2555 

    

          กิจกรรมเริ่มจากการการเข้าดูดาวที่อาคารท้องฟ้าจำลอง มีการฉายเรื่องดาวบนท้องฟ้าในเวลาค่ำและรุ่งสาง และฉายภาพยนต์จำลองเกี่ยวกับอุกาบาตพุ่งชนโลก

          

          และไปชมนิทรรศการในอาคารต่างๆ ซึ่งมีทั้งเมืองเด็ก  สัตว์ดึกดำบรรพ์  โลกของแมลง และมหรรศจรรย์ชีวิตในสายน้ำ

         

        

       

        

      
กิจกรรม กลุ่มวิชาการ (ภายใน)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
วันที่ : 02-02-2012   เวลา 14.44 น.
<< กิจกรรมทั้งหมด >>


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
701 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร 0-3820-2000-1, 0-3820-2098 โทรสารอัตโนมัติ ต่อ 103
E-mail : choncenter12@hotmail.com or webmaster