แนะนำศูนย์
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างขอบข่ายงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคลากร
สื่ออุปกรณ์คนพิการ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
   สาขาภาคตะวันออก

ศูนย์สาขาบ่อทอง
ศูนย์สาขาสัตหีบ
บริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็ก
ติดต่อเรา
สมัครงาน
เว็ปไซต์เก่า

ข้อมูลเด็กพิการ

พื้นที่ให้บริการ
ศูนย์ประจำจังหวัดระยอง
ศูนย์ประจำจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ประจำจังหวัดตราด
ศูนย์ประจำจังหวัดนครนายก
ศูนย์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ประจำจังหวัดสระแก้ว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 2
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11
ส่วนกลาง
กิจกรรม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ร่วมแข่งสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

<< กิจกรรมทั้งหมด >>

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลชลบุรี                                                          

ศูนย์สาขาบ่อทอง โรงเรียนเรียนร่วมห้องเรียนคู่ขนาน ได้แก่โรงเรียนวัดนาพร้าว โรงเรียนบ้านเขาบายศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ โรงเรียนบ้านเซิดสำราญ ได้เข้าร่วมร่วมแข่งสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๕

สำหรับบุคคลที่พิการทางสมองและปัญญาของไทย โดยแข่งขันกีฑา บอชชี่และฟุตบอลเสปเชียลโอลิมปิค               

ในวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๓๐ น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา ๗ จังหวัดชลบุรี
กิจกรรม กลุ่มวิชาการ (ภายนอก)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
วันที่ : 25-02-2012   เวลา 13.58 น.
<< กิจกรรมทั้งหมด >>


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
701 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร 0-3820-2000-1, 0-3820-2098 โทรสารอัตโนมัติ ต่อ 103
E-mail : choncenter12@hotmail.com or webmaster